Buko, M. (2021) „Elżbieta Kuta, «Teraz to wszystko mi się poukładało w jedną, logiczną całość»”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, s. 116–159. doi: 10.26774/wrhm.302.