Siekierska, A. (2021) „Krzysztof Koszlaga, «Miałem zakaz prowadzenia rozmów z uczniami». Nauczyciel w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, s. 182–205. doi: 10.26774/wrhm.304.