Wiśniewska, D. (2021) „Sprawozdanie z XXI International Oral History Association Conference «Harmony and Disharmony. Bringing Together Many Voices»”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, s. 358–364. doi: 10.26774/wrhm.305.