Hajduk-Nijakowska, J. (2023) „The folklore studies context of oral history”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, s. 8–25. doi: 10.26774/wrhm.328.