Gałęziowski, J. (2022) „Czas na analizę! O potrzebie seminariów historii mówionej”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 12, s. 226–246. doi: 10.26774/wrhm.358.