Kudela-Świątek, W. (2012) „ Buenos Aires 4–7 IX 2012 r”., Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 2, s. 287–291. doi: 10.26774/wrhm.38.