Gibiec, M. (2023) „Marcelina Jakimowicz, Świat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918–1956) [A world that no longer exists. Polish and Ukrainian biographical stories (1918–1956)], ‘Remembrance and Future’ Centre, Wrocław 2022, pp. 368”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, s. 326–335. doi: 10.26774/wrhm.388.