Czapigo, D. (2023) „Alessandro Portelli, Odkrywając historię mówioną (Discovering oral history), Marta Kurkowska-Budzan (ed.), Ośrodek ’Pamięć i Przyszłość’ (the ’Remembrance and Future’ Centre), Wrocław 2022, pp. 292”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, s. 318–324. doi: 10.26774/wrhm.389.