Bortlová, H. V. (2013) „Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. normalizacji i transformacji w świetle oral history)”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 3, s. 175–185. doi: 10.26774/wrhm.48.