Kurkowska-Budzan, M. (2011) „Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 1, s. 9–34. doi: 10.26774/wrhm.5.