Wylegała, A. (2014) „Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków 2013, ss. 372”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 4, s. 283–288. doi: 10.26774/wrhm.82.