Bock-Matuszyk, K. (2014) „Sprawozdanie z konferencji «Genealogies of Memory: Collective vs. Collected Memories. 1989–91 from an oral history perspective»”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 4, s. 321–327. doi: 10.26774/wrhm.88.