Pałka, J. i Żłobecka, K. (2015) „W poczuciu niezasłużonej infamii – wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, s. 77–90. doi: 10.26774/wrhm.95.