Kudela-Świątek, W. (2015) „Awangarda i outsiderzy. Rozważania o polskiej historii mówionej pomiędzy historią publiczną a dyskusją akademicką”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5, s. 111–139. doi: 10.26774/wrhm.98.