[1]
K. Bock-Matuszyk, „Zwyczaje i obyczaje górnośląskie. Życie religijne / Oberschlesiche Sitten und Bräuche. Religiöses Leben, wybór tekstów B. Linek, wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2013 (Archiwum Historii Mówionej, t. 1), ss. 111; II wojna światowa we wspomni”, WRHM, t. 5, s. 282–283, paź. 2015.