[1]
J. Gałęziowski i J. Urbanek, „«Etyczny zwrot» w polskiej historii mówionej”, WRHM, t. 7, s. 7-34, grudz. 2017.