[1]
K. Bock-Matuszyk, „Wacław Leszczyński «Jak się jest ze szkoły TPD-owskiej, to ma się zupełnie inne spojrzenie…»”, WRHM, t. 7, s. 255–304, grudz. 2017.