[1]
W. Kudela-Świątek, „Temat – rzeka… Rozważania na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem, konserwatorem zabytków w Olsztynie w 1956–1993 r., Olsztyn 2015, ss. 294”, WRHM, t. 7, s. 426–432, grudz. 2017.