[1]
M. Jarząbek i K. Żłobecka, „Sprawozdanie ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej w 2016 i 2017 r”., WRHM, t. 7, s. 466–468, grudz. 2017.