[1]
M. Szajda, „Obraz Polski wśród polskich Żydów w Izraelu. Narracje przedstawicieli aliji gomułkowskiej i emigracji pomarcowej”, WRHM, t. 8, s. 143–177, cze. 2019.