[1]
A. Tatarenko, „Badania nad krzyżami i kapliczkami przydrożnymi na podstawie przekazów świadków historii”, WRHM, t. 9, s. 7-26, cze. 2020.