[1]
W. Kudela-Świątek, „Nieznośny ciężar przekazu czyli o przekładzie źródeł mówionych w badaniach oral history”, WRHM, t. 2, s. 5–35, paź. 2012.