[1]
P. Pleskot, „Oral history w badaniu najnowszej historii politycznej – garść refleksji (na dwóch przykładach)”, WRHM, t. 9, s. 137-157, cze. 2020.