[1]
M. Łukianow, „Maria Buko, Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020, ss. 218”, WRHM, t. 11, s. 342–346, grudz. 2021.