[1]
M. Buko, „Elżbieta Kuta, «Teraz to wszystko mi się poukładało w jedną, logiczną całość»”, WRHM, t. 11, s. 116–159, grudz. 2021.