[1]
M. Jakimowicz, „Pomiędzy swojskością a obcością. Inni na terenie międzywojennej Galicji Wschodniej w narracjach biograficznych”, WRHM, t. 12, s. 74–96, grudz. 2022.