[1]
J. Gałęziowski, „Czas na analizę! O potrzebie seminariów historii mówionej”, WRHM, t. 12, s. 226–246, grudz. 2022.