[1]
H. V. Bortlová, „Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. normalizacji i transformacji w świetle oral history)”, WRHM, t. 3, s. 175–185, paź. 2013.