[1]
M. Kurkowska-Budzan, „Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history”, WRHM, t. 1, s. 9–34, paź. 2011.