[1]
A. Wylegała, „Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków 2013, ss. 372”, WRHM, t. 4, s. 283–288, paź. 2014.