[1]
J. Pałka i K. Żłobecka, „W poczuciu niezasłużonej infamii – wstępne wyniki projektu dotyczącego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego”, WRHM, t. 5, s. 77–90, paź. 2015.