Bock-Matuszyk, K. „Zwyczaje I Obyczaje górnośląskie. Życie Religijne / Oberschlesiche Sitten Und Bräuche. Religiöses Leben, wybór tekstów B. Linek, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2013 (Archiwum Historii Mówionej, T. 1), Ss. 111; II Wojna światowa We Wspomni”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 5, październik 2015, s. 282-3, doi:10.26774/wrhm.105.