Filipkowski, P., A. Wylegała, M. Kurkowska-Budzan, i M. Jarząbek. „Historia mówiona W Polsce. Głosy W Dyskusji (podczas Konferencji «Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity», Łódź, 17–18 września 2015 r.)”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 5, październik 2015, s. 293-08, doi:10.26774/wrhm.109.