Kurkowska-Budzan, M. „On the Fieldwork in Oral History Research”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 6, październik 2016, s. 7-19, doi:10.26774/wrhm.145.