Kudela-Świątek, W. „From Private Memory to the Collective Image of the Ukrainian Holodomor”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 6, październik 2016, s. 33-62, doi:10.26774/wrhm.148.