Ólafs, H., i A. Wojtyńska. „Icelandic Chapter in the Polish Book: A Narrative Perspective on Polish Migration to Iceland”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 6, październik 2016, s. 101-19, doi:10.26774/wrhm.151.