Szajda, M. „Klasztor Wpisany W Krajobraz Wyspy – S. Agnieszka OCD”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 6, październik 2016, s. 159-8, doi:10.26774/wrhm.155.