Bock-Matuszyk, K., i E. Sowińska. „«Oral History – Dziedzictwo Kulturowe Polski I Islandii Uchwycone W Ludzkich słowach»”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 6, październik 2016, s. 209-11, doi:10.26774/wrhm.157.