Gospodarczyk, H., R. Rydzewski, M. Szajda, i K. Żłobecka. „The Experiences of Polish Migrants in Iceland”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 6, październik 2016, s. 213-31, doi:10.26774/wrhm.158.