Gałęziowski, J., i J. Urbanek. „«Etyczny zwrot» W Polskiej Historii mówionej”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 7, grudzień 2017, s. 7-34, doi:10.26774/wrhm.165.