Bock-Matuszyk, K. „Wacław Leszczyński «Jak Się Jest Ze szkoły TPD-Owskiej, to Ma Się zupełnie Inne spojrzenie…»”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 7, grudzień 2017, s. 255-04, doi:10.26774/wrhm.174.