Kudela-Świątek, W. „Temat – rzeka… Rozważania Na Marginesie książki Izabeli Lewandowskiej pt.: Konserwatorskie Zwierzenia. Rozmowy Z Lucjanem Czubielem, Konserwatorem zabytków W Olsztynie W 1956–1993 r., Olsztyn 2015, Ss. 294”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 7, grudzień 2017, s. 426-32, doi:10.26774/wrhm.177.