Jarząbek, M., i K. Żłobecka. „Sprawozdanie Ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej W 2016 I 2017 R”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 7, grudzień 2017, s. 466-8, doi:10.26774/wrhm.183.