Stasiak, M. M. „«Czy więc byliśmy I jesteśmy naiwni…?» Jeszcze Jeden głos W Debacie Nad Wykorzystaniem Relacji Ustnych W Badaniach Najnowszej Historii Polski”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 8, czerwiec 2019, s. 29-61, doi:10.26774/wrhm.202.