Szajda, M. „Obraz Polski wśród Polskich Żydów W Izraelu. Narracje Przedstawicieli Aliji gomułkowskiej I Emigracji Pomarcowej”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 8, czerwiec 2019, s. 143-77, doi:10.26774/wrhm.227.