Jarząbek, M. „ Łódź 5–6 XI 2011 R”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 1, październik 2011, s. 291-5, doi:10.26774/wrhm.23.