Telukha, S. „Traumatic Chernobyl: Women’s Memories”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 9, czerwiec 2020, s. 119-36, doi:10.26774/wrhm.238.