Tatarenko, A. „Badania Nad krzyżami I Kapliczkami przydrożnymi Na Podstawie przekazów świadków Historii”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 9, czerwiec 2020, s. 7-26, doi:10.26774/wrhm.244.