Kudela-Świątek, W. „Wielogłos O życiu Miasteczka. Refleksje O Wyzwaniach Historii mówionej Lokalnych społeczności wokół książki Obertyn, Обертин, אָןיטרעב – opowieści O życiu miasteczka/Oповіді про життя містечка, Red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, Ss. 512”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 8, czerwiec 2019, s. 411-23, doi:10.26774/wrhm.247.