Smykowski, M. „Historie mówione Polskiego Kulturoznawstwa, Red. Piotr Jakub Fereński, Anna Gomółka, Krzysztof Moraczewski, Piotr Majewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, Ss. 662”. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 9, czerwiec 2020, s. 287-91, doi:10.26774/wrhm.257.